22/03/2012

…:::Thay Apnay Zamanay Ke Jawan Aur tarah Ke:::…

Posted in Urdu Poetry tagged , , , , , , , , , بوقت: 06:49 منجانب abbascom

Nasir Kazmi

Nasir Kazmi

11/03/2012

…:::Usne Kaha Tha:::…

Posted in Nazam tagged , , , , , , , , بوقت: 06:14 منجانب abbascom

usne kaha tha